Anonim

Ett av de grundläggande kraven för att arbeta som SAP-konsult i bankmiljön är en affärsbakgrund. Detta kan vara en examen inom IT-ledning och konsultation, företagsadministration, företagsinformatik, datavetenskap eller naturvetenskap. En korsning är möjlig. Konsulter bör vara intresserade av banksektorn och bankmiljön. En hög IT-affinitet och datorkunskaper är lika mycket en del av yrket som intresset för kundservice.

Ein SAP-Berater kümmert sich unter anderem um die Beratung und die Prozessanalyse im Bankenumfeld.
Bland annat tar en SAP-konsult hand om konsultationen och processanalysen i bankmiljön.
Foto: Georgejmclittle - shutterstock.com

SAP-konsultens yrke är varierat, spännande och krävande. En arbetsdag på ett medelstort SAP-konsultföretag är främst projektorienterat. SAP Consultant stöder kunder i projekt, till exempel vid analys, design och optimering av affärsprocesser och kartlägger dem i ERP-systemet. Vidare är konsulten involverad i implementering och implementering av anpassade lösningar och åtföljer testhanteringen. Arbetsområdet är också långtgående, eftersom det ligger i SAP-konsultens skicklighet att erkänna kundens behov och att erbjuda rätt mjukvarulösning. När steget för implementering av mjukvara har tagits är nästa steg utbildning av anställda för att säkerställa en smidig daglig rutin för användare.

spoods.de

Alla som erbjuder lösningar idag inom IT- och SAP-konsultation vet att det är viktigt att fortsätta utvecklas personligen för att stanna kvar på bollen. Ämnen som big data och cloud ber SAP-konsulten om en regelbunden uppdatering. Konsulter arbetar också med gränssnittet mellan IT och specialavdelningarna. I denna position är det viktigt att förstå båda sidor. Det hjälper till att känna till grunderna för den dagliga bankverksamheten, men samtidigt att vara i utvecklarens position. Här är en viss förståelse för programmering av fördelar, med vilken man kan förstå även en gång enskilda kodrader. Kundens krav är tekniskt inte alltid enkla att uppfylla, för lösningen att hitta den behöver kreativitet.

Lagarbete är alfa och omega

En annan viktig roll, till exempel, är att inrätta internt kraftfulla konsultteam och därmed ge kunden bästa möjliga kunskap för att hitta en lösning. Knappast något projekt kan göra utan lagarbete. En SAP-konsult ensam kan aldrig bli framgångsrik. Ett nära samarbete mellan kundens specialistavdelning och konsultgruppen är nödvändigt för projektimplementering. Främjande av bra lagarbete har som mål att öka arbetsproduktiviteten och anställdas tillfredsställelse. På detta sätt kan de inträffade synergetiska effekterna i projektet utnyttjas bättre.

De viktigaste mjuka färdigheterna

display

Vad du kan förvänta dig av en molnleverantör

Was Sie von einem Cloud Provider erwarten können - Foto: LeoWolfert - shutterstock.com

På grund av komplexiteten arbetar många företag med partners för att integrera och hantera molnarkitekturen. Denna rapport avslöjar vad du ska leta efter när du väljer en partner. (English)

Till artikeln

Motståndskraft, flexibilitet och framför allt förmågan att anpassa sig snabbt till nya uppgifter och team är väsentliga kompetenser som SAP-konsulter bör ta med. Förutom omfattande IT-kunskap måste de också kunna hantera människor. Särskilt när det gäller att förstå kundernas och deras anställdas behov. Detta inkluderar en tydlig och exakt förmåga att kommunicera och kunskap om människans natur. När processer måste ändras i IT-projekt behöver de också mycket empati. Som regel är det konsulterna som lär anställda att hantera nya IT-lösningar. Därför bör de inte vara rädda för presentationer. Samtalet med kunden är alltid en spännande aspekt, eftersom SAP-konsulten måste ta reda på vad som är frågat för kunden för att kunna ge honom bästa möjliga råd och utveckla lösningar. Utmaningen är att hämta kunden från sin nuvarande synvinkel, eftersom varje kund har individuell teknisk kunskap.

 1. 1. Kommunikativ kompetens
  Din förmåga att kommunicera hjälper dig att skapa enighet och förståelse för dina mål och önskemål.
 2. 2. Självförtroende
  Självsäker innebär bland annat att man medvetet uppfattar sig själv, att känna sina egna styrkor och svagheter.
 3. 3. empati
  De som är empatiska kan lätt övertyga andra om sin sak.
 4. 4. Lagarbete
  Lagarbete krävs i varje jobbannons. Att kunna arbeta i ett team innebär bland annat att känna igen sin roll i teamet och bete sig enligt de förväntningar som är kopplade till det.
 5. 5. Kritik
  Att kunna vara kritisk betyder inte bara att utöva kritik (rättvis, saklig), utan också att kunna acceptera kritik, reflektera över den och kunna implementera den i enlighet därmed. Speciellt i team, projekt och ledarskapssituationer spelar hantering av kritik en avgörande roll.
 6. 6. Analytisk kompetens
  När du utbildar dina analytiska färdigheter kommer du att kunna snabbt gripa situationer och svara snabbt.
 7. 7. Pålitlighet
  Förtroende är förväntningarna att kunna lita på varandra i kritiska situationer.
 8. 8. självdisciplin / självkontroll
  De som inte kontrollerar sig själva förblir alltid tjänare. Endast de som har handtaget på sig själva kan övertyga andra.
 9. 9. Nyfikenhet
  Nyfikenhet är förutsättningen för kreativitet.
 10. 10. Konfliktförmåga
  Endast om du kan acceptera andra åsikter och öppet hantera dina medmänniskor, lever du ett självbestämt liv.
 11. 11. Assertivitet
  Att hävda sig på ett adekvat sätt betyder att övertyga snarare än att övertyga - eller tvinga. Övertygade andra gillar att följa dig på din väg.
 12. Mer om mjuka färdigheter …
  … hitta intresserade personer i boken med samma namn av Gabriele Peters-Kühlinger och Friedel John - publicerad av Haufe i det praktiska "TaschenGuide" -formatet (passar i alla byxfickor) för 6, 90 Euro.

Olika projekt vardagsliv

I det dagliga projektlivet för IT- och SAP-konsultation för banker finns det mycket olika roller att leva idag. Å ena sidan handlar det om att framgångsrikt rådgivning och å andra sidan prata med kunden om trender, ny teknik, möjliga applikationer och projektprocesser. I konsultprocessen krävs resultatorienterad ledning. Detta börjar direkt med SAP-konsulten själv. De som har sin egenhantering under kontroll och följer en struktur i projektet, ser till att deras egen tid inte slösas bort med fel konsultationssätt, utan används produktivt.

slutsats

Bland annat tar en SAP-konsult hand om konsultationen och processanalysen i bankmiljön. Hans arbetsspektrum sträcker sig från konceptuell design till själva implementeringen av SAP-programvaran fram till användarutbildning. Den professionella gruppen och SAP-kunskapen är efterfrågad som aldrig tidigare. Examensprogram som datavetenskap och ekonomi ger nödvändig grundläggande kunskap. En certifiering eller utbildning på jobbet främjar en kontinuerlig utveckling av kunskap i projektet. Sökande får en mycket attraktiv lön och drar nytta av flexibel arbetstid och andra villkor som till exempel underlättar förenlighet med familj och karriär.