Anonim
Image

Jobbreferenser vattnar av tvetydighet. Men vad ligger egentligen bakom formuleringarna för HR-avdelningarna? Baserat på boken "Arbeitszeugnisse für Führungskräfte" av Thorsten Knobbe, Mario Leis, Karsten Umnuß och Peter Böke, har vi sammanställt de 40 viktigaste fraserna och deras översättningar för dig.

Men de formulerade formuleringarna betyder inte nödvändigtvis något negativt. Det kan också bero på certifikatutgivarens begränsade formuleringskonst att vissa uttalanden är vilseledande. Ibland bara nyanser bestämmer betydelsen. Om det till exempel framgår av vittnesbörden att den anställde var inblandad i "flit och intresse", vilket återspeglas i "lysande resultat", är det bra. Om det andra avsnittet saknas är det en kodad formulering som intygar anställda, men resultaten var otillfredsställande.

Så om en av följande fraser visas i en vittnesbörd, bör författaren fråga sig själv om han verkligen menar det på det sättet. Snabbt har man byggt upp en bra anställd chansen för en professionell utveckling. Om man möter dessa fraser i sitt eget arbetscertifikat bör man genast söka i diskussionen med personalavdelningen. Om arbetsgivaren inte signalerar någon koncession finns det verkligen möjligheten att stämma för ett motsvarande arbetsintyg. (AR)

Denna artikel är baserad på ett bidrag från CWs systerpublikation ChannelPartner. (Sh)

spoods.de