Anonim

En viktig aspekt av sourcingkonceptet måste vara utvecklingen av nya mänskliga resurser. Här är till exempel kvalificeringen av flyktingar och migranter eller utbildning och examina, samt sökning och riktad rekrytering av professionella från utlandet tänkbara alternativ. Åtgärder för kvalificering och reklassificering av arbetskraften är emellertid också nödvändiga. Anledningen: Endast på detta sätt kan befintliga medarbetare - särskilt den äldre generationen - integreras i den digitala omvandlingen på bästa möjliga sätt, färdigheter och kunskap kan vidareutvecklas och överföring av kunskap. Men den klassiska katalogen för fortbildning är inte längre tillräcklig för detta. Eftersom "War for Talents" handlar inte bara om att locka nya yrkesarbetare utan också att öka attraktiviteten på arbetsplatsen för befintlig personal.

Auf der Suche nach Talenten müssen Unternehmen Qualifizierung und Requalifizierung in ihr Personalmanagement integrieren.
När man letar efter talang måste företag integrera kvalifikationer och rekvalifikationer i sin HR-ledning.
Foto: designer491 - shutterstock.com

Men vart går resan? Det är vad många företag frågar sig just nu. Ofta möter de komplexa uppgifter som påverkar hela operationen genom digitalisering. För att kunna genomföra dessa projekt krävs specifika resurser och kompetenser. Men dessa är ofta antingen inte alls eller inte tillgängliga i önskad mängd eller vid rätt tidpunkt. Rekrytering av nödvändiga specialister eller färdigheter är ofta en komplex process och är inte alltid i relation till resultaten, särskilt för tillfälliga projekt.

spoods.de

Flexibel planering av personalresurser

En lösning för optimal, till och med tillfällig vinst för anställda eller utvärdering av nödvändig teknik samt utvidgning av intern kompetens är smidig sourcing. Med denna metod anpassas individuella koncept för respektive situation eller företagets projekt och lämpliga resurser

• kvalificerade arbetare,

• lösningspartners,

• Teknik och

• Vidareutbildning

sammanställas. Men också den lagliga formen för kontrakt (tjänst, arbetskontrakt, tillfällig anställning) spelar en viktig roll. Agile sourcing handlar om att leverera rätt mängd i rätt form vid rätt tidpunkt. Tillvägagångssättet skapar också flexibilitet och smidighet, det senare också när det gäller nätverk. Egenskaper som företag desperat behöver i framtiden för att kunna svara på förändringar.

Vidareutbildning blir en framgångsfaktor

När man tittar på den aktuella utvecklingen blir det tydligt: ​​Nästan hälften av de nuvarande jobbprofilerna förändras och kommer att formas av IT i framtiden. Denna snabba förändring och behovet av specifik utbildning kan inte tillgodoses av offentliga utbildningssystem. Det är upp till företagen själva att stänga kunskapsklyftorna och utveckla och utöka kompetensen inom företaget. Anställda efterlyser utökade och framför allt nya färdigheter, särskilt vad gäller modern teknik. Men bara rekryteringen av specialiserade specialister gör det svårt att bemöta denna utmaning. Som nämnts ovan måste företagen integrera kvalificering och reklamation i HR-ledningen. Experter idag antar att detta område är och kommer att vara en kritisk framgångsfaktor för ett företags framtida livskraft. Fokus ligger på utveckling av mjuka färdigheter som kommunikation, konflikthantering, designtänkande, men också inom områden som programmering, dataanalys och metoder som Scrum.

 1. 1. Kommunikativ kompetens
  Din förmåga att kommunicera hjälper dig att skapa enighet och förståelse för dina mål och önskemål.
 2. 2. Självförtroende
  Självsäker innebär bland annat att man medvetet uppfattar sig själv, att känna sina egna styrkor och svagheter.
 3. 3. empati
  De som är empatiska kan lätt övertyga andra om sin sak.
 4. 4. Lagarbete
  Lagarbete krävs i varje jobbannons. Att kunna arbeta i ett team innebär bland annat att känna igen sin roll i teamet och bete sig enligt de förväntningar som är kopplade till det.
 5. 5. Kritik
  Att kunna vara kritisk betyder inte bara att utöva kritik (rättvis, saklig), utan också att kunna acceptera kritik, reflektera över den och kunna implementera den i enlighet därmed. Speciellt i team, projekt och ledarskapssituationer spelar hantering av kritik en avgörande roll.
 6. 6. Analytisk kompetens
  När du utbildar dina analytiska färdigheter kommer du att kunna snabbt gripa situationer och svara snabbt.
 7. 7. Pålitlighet
  Förtroende är förväntningarna att kunna lita på varandra i kritiska situationer.
 8. 8. självdisciplin / självkontroll
  De som inte kontrollerar sig själva förblir alltid tjänare. Endast de som har handtaget på sig själva kan övertyga andra.
 9. 9. Nyfikenhet
  Nyfikenhet är förutsättningen för kreativitet.
 10. 10. Konfliktförmåga
  Endast om du kan acceptera andra åsikter och öppet hantera dina medmänniskor, lever du ett självbestämt liv.
 11. 11. Assertivitet
  Att hävda sig på ett adekvat sätt betyder att övertyga snarare än att övertyga - eller tvinga. Övertygade andra gillar att följa dig på din väg.
 12. Mer om mjuka färdigheter …
  … hitta intresserade personer i boken med samma namn av Gabriele Peters-Kühlinger och Friedel John - publicerad av Haufe i det praktiska "TaschenGuide" -formatet (passar i alla byxfickor) för 6, 90 Euro.

Framtiden blir intelligent

Resultatet av den digitala omvandlingen är idealiskt ett intelligent företag,

• som höjer skatten från sina insamlade data,

• Att driva innovation med våra egna resurser,

• utvecklade nya affärsmodeller och

• fungerar effektivt.

En viktig del av detta företag är de människor som arbetar där. Genom att automatisera processer och arbetsflöden kan de fokusera på sina färdigheter, förmågor och kreativa arbete som aldrig tidigare. Denna möjlighet måste nu användas konsekvent och med framsyn. Framtiden väntar inte.