Anonim

IT-frilansarbörsen Etengo AG har gett Bitkom Research i uppdrag att undersöka företag med mer än 500 anställda, liksom med lönen till IT-frilansare. Resultatet var att i ungefär hälften av företagen är kvinnliga frilansare anställda med en lägre timpris än sina manliga motsvarigheter. Av de undersökta företagen betalar 38 procent "lite mer" till män och tolv procent till och med "betydligt mer".

Orsakerna till ojämlikheten är kända från andra studier om löneskillnaden mellan män och kvinnor: Därför är kvinnor i förhandlingarna om timpriset för att förena och ge upp snabbare än män (37 procent). Inte sällan kräver de mindre från början (33 procent).

Mindre projektupplevelse?

I varje fjärde intervju sades att kvinnliga frilansare hade mindre projekt erfarenhet. Dessutom klagade en fjärdedel av de svarande att kvinnor ofta bara är tillgängliga som deltidsanställda för ett projekt. Endast en av fem (20 procent) citerar brist på specialiserad kunskap som ett skäl till skillnader i timpriser.

Som studien vidare visar är IT-frilansare för närvarande nödvändiga för majoriteten av de större företagen i detta land. 78 procent uppger att IT-frilansare har ”stor betydelse” för sin egen verksamhet. Varje femte företag talar till och med om "mycket stor betydelse".

spoods.de

Varje andra företag räknar med att frilansarnas relevans kommer att öka under de kommande sex månaderna. Fyrtiofem procent förutspår att de kommer att förbli desamma, och bara fyra procent förväntar sig minskande betydelse.