Anonim

Förra året skickades 161 114 projektfrågor till IT / engineering egenföretagare via Gulp online frilansbörs - mer än någonsin tidigare sedan poster började i Gulp IT Project Market Index 2000. Detta resulterade i rekordrekord 2011-inspelningar (158 822 förfrågningar) och 2012 (161.899 förfrågningar) överskred - om än "endast" inom det fyrsiffriga intervallet. De goda nyheterna för frilansare: Trenden fortsätter. I januari 2014 skickades 15 256 projektanbud. Detta visar sig vara en intensiv efterfrågan: Genomsnittet för januari under de senaste tio åren var 9353 inlämnade projektbegäranden till frilansare.

"Den höga efterfrågan 2013 och den goda starten under innevarande år visar att kompetensbristen i STEM-området inte är en tom fras, " kommenterade Stefan Symanek, marknadschef för Gulp. "IT penetrerar fler och fler områden i våra liv." Den genomsnittliga egenföretagaren Gulp IT / Engineering har 21 års relevant arbetslivserfarenhet. Därför får han en genomsnittlig timpris på 79 euro för sina tjänster. Med mer än 85 000 registrerade frilansprofiler når Gulp-kandidatpoolen mer än 90 procent av marknadstäckningen i Tyskland. (Hk)

IT-Freelancer können sich nicht beklagen, sie sind nach wie vor stark gefragt.
IT-frilansare kan inte klaga, de är fortfarande efterfrågade.
Foto: carlosgardel - Fotolia.com
spoods.de