Varje andra husägare och hyresgäst uttrycker intresse: Drömmen om det smarta hemmet bryts ofta ned i komplicerad teknik

Anonim
Viele Eigenheimbesitzer, aber auch Mieter freunden sich immer mehr mit digitaler Haussteuerung an.
Många husägare, men också hyresgäster blir alltmer bekanta med digital hemkontroll.
Foto: macrovector - Fotolia.com

Enligt en studie av Fittkau & Maaß kan 2015 vara året där det smarta hemmet kommer att göra sitt slutliga genombrott. Enligt detta har varje andra onlineanvändare i Tyskland redan ett intresse av motsvarande lösningar. Det är också anmärkningsvärt att inte bara husägare är öppna för smarta hemlösningar utan också hyresgäster. Av de 3 500 svarande som uttryckte intresse var mer än hälften (52%) hyresgäster och 48% var fastighetsägare.

I motiven finns det dock tydliga skillnader. Medan cirka tre fjärdedelar av intresserade ägare främst tänker på säkerhetslösningar, anser hyresgästerna energi- och pengebesparingar vara högsta prioritet (65 respektive 64 procent). Samtidigt visar husägare särskilt stort intresse för att kunna övervaka och kontrollera sina fastigheter på distans. Förutom larm- och säkerhetssystem inkluderar detta också lösningar för rökdetektorer eller uppvärmning.

Lösningar ofta för komplicerade

Enligt experter som sociologen Christiane Varga inser många husägare och hyresgäster inte sina önskemål, trots det väl dokumenterade intresset för smarta hem, eftersom många konsumenter tycker att den för närvarande tillgängliga tekniken är för komplicerad.

Även om idag nästan alla i Tyskland är bekanta med Internet och motsvarande enheter, är Smart Home fortfarande okartat territorium för många, som de bara kommer in med försiktighet. Detta beror inte minst på att många lösningar fortsätter att vara dyra och därför inte överkomliga för alla utan också ibland mycket komplexa installation och drift av systemen.

Enligt Christiane Varga är också det tekniska språket en hämningströskel och bidrar till uppfattningen att tekniken är för komplex. I slutändan bidrar teknologins värde till livskvaliteten. Det är spännande för konsumenten att läsa vad som är möjligt, men han använder bara det som skapar personligt värde.

Vissa tillverkare har uppenbarligen erkänt tidens tecken och fokuserar på nya lösningar som är lätta att installera och använda. Sedan lanseringen av sitt certifieringsprogram har ULE Alliance till exempel ökat företagens efterfrågan. Certifierade produkter baserade på Ultra Low Energy Standard (ULE) kan enkelt kombineras med varandra för att bilda ett nätverk. Eftersom ULE-standarden, som är baserad på säkra DECT-frekvenser, också är lämplig för säkerhetslösningar som övervakningskameror samt för styrning av värme- och luftkonditioneringssystem, ger den förutsättningarna för att föra husägare och hyresgäster närmare Smart Home. Så önskan kan fortfarande bli verklighet. (Bw)