Anonim
Image
Foto: Marco2811 - Fotolia.com

Överföring av anställda som är villiga att arbeta från ett oupplåtet företag till ett företag av samma arbetsgivare som berörs av en arbetstvist, som tjänar till att begränsa konsekvenserna av strejker, kräver inte samtycke från det överlåtande företagets arbetsråd enligt § 99.1 BetrVG. Dess medbestämmanderätt gäller inte för en sådan användning av strejkbrytare, för annars skulle arbetsgivarens arbetsfrihet allvarligt försämras.

Kölns specialistadvokat för arbetsrätt Frhr. Fenimore von Bredow, vice ordförande för VDAA Association of German Labour Advocates e. V., baserat i Stuttgart, med beaktande av Federal Labour Court (BAG) av den 13.12.2011 om sitt beslut samma dag, ref. 1 ABR 2/10.

Arbetsgivaren driver en livsmedelsgrossist. På platsen Frechen har hon två företag, hennes huvudkontor och ett logistikcenter. Under en arbetskonflikt i logistikcentret, som ursprungligen fokuserade på att ingå ett kollektivavtal och senare bara på ingåendet av ett företagsbaserat kollektivavtal, skickade hon tillfälligt anställda i huvudkontoret, som var villiga att arbeta, för att slå till försvar. Arbetsrådet för huvudkontoret deltog inte i detta.

Deras förslag att bestämma att en sådan personlig åtgärd inte kräver godkännande av huvudkontorets arbetsråd, den första senaten vid Federal Labor Court har träffats, säger von Bredow. Överföring av anställda som är villiga att arbeta från en arbetsgivares arbetsplats till ett arbetsföretag som är involverat i att utföra strejkavbrott är inte föremål för medbestämning av det frisläppande företagets arbetsråd. Svårigheterna förknippade med det lagliga kravet på samtycke och det tillhörande samrådsförfarandet kommer troligtvis att påverka kamppariteten till nackdel för arbetsgivaren.

Detta gäller oavsett om strejken syftar till att ingå ett kollektiv- eller företagsbaserat kollektivavtal. Enligt § 80, punkt 2, punkt 1 BetrVG, är emellertid arbetsgivaren skyldig att informera arbetsrådet i god tid i förväg om de personalåtgärder som han avser att tillfälligt använda för att förhindra strejker. Han har också rätt till VDAA Verband deutscher ArbeitsrechtsAnwälte e. V. (www.vdaa.de). (Oe)

Mer information och kontakt:

Quietude. Fenimore von Bredow, advokat, specialiserad advokat för anställningsrätt och VDAA Vice President, c / o Domernicht v. Bredow Wölke, Bismarckstraße 34, 50672 Köln, tel .: 0221 283040, E-post: [email protected], Internet: www.dvbw-legal.de