SAP ERP: innovation från standarden

Anonim

SAP ERP-användare närmare standarden

Det är välkänt att många SAP-användarföretag har använt migrering från R / 3 till SAP ERP för att utföra processharmonisering och standardisering inom sina nya SAP ERP-system. Målet här är att minska IT-driftskostnaderna genom att minska komplexiteten, till exempel genom att minska gränssnitten.

Quelle: RAAD Research
Källa: RAAD Research
Foto: RAAD Research

Effekten illustreras av jämförelsen mellan SAP ERP-användare och R / 3-användare. IT-cheferna för båda kundsegmenten frågades hur nära deras SAP-system är standarden. På 51 procent sa drygt hälften av SAP ERP-användare att de var nära standarden med liten självutveckling. Detta är 10 procentenheter mer än R / 3-användare. Idag är SAP ERP-användare mycket närmare standarden än R / 3-kunder.

SAP ERP- och R / 3-kunder känner sig på samma sätt innovativa

Quelle: RAAD Research
Källa: RAAD Research
Foto: RAAD Research

Dessutom frågades båda SAP-användarsegmenten hur innovativa de utvärderar sina SAP-system, oavsett om de ger dem många konkurrensfördelar eller bara några till ingen. På detta område ligger bedömningarna mycket närmare varandra. 52 procent av SAP ERP-användare anser att deras system är innovativa och kombinerar därmed många konkurrensfördelar. För R / 3-användare är detta minst 47 procent.

SAP ERP ger innovation i standarden

Skillnaden blir allvarlig när svaren på båda frågorna kombineras. Det visar att de flesta SAP ERP-användare (30 procent) bedömer sina system som innovativa och med många konkurrensfördelar, även om de ligger nära standarden och inte har mycket egen utveckling. Endast 19 procent av R / 3-användare gör samma bedömning. Däremot sa 20 procent av R / 3-användare att de behövde en hög grad av egenutveckling för att ge sina system många konkurrensfördelar.

För SAP ERP-kunder är detta bara 6 procent. Resultaten från undersökningen visar således att en inte obetydlig del av SAP ERP-kunderna har lyckats väsentligt effektivisera sina system genom processharmonisering och standardisering jämfört med R / 3-systemen. Samtidigt kunde företag åtminstone upprätthålla eller till och med förbättra sin konkurrenskraft.

Om RAAD Research

Image

RAAD Research förbereder marknadsundersökningar och analyser inom området för affärsprogramvara. De relevanta marknadstrenderna med avseende på programvarusystem, infrastruktur och IT-tjänster bestäms, analyseras och förstås genom empirisk marknadsundersökning på en vetenskapligt sund grund.