Anonim

Version 2.0 har uppnåtts med "MIK Alpha Scanner", med vilken företag kan kontrollera sin planerade framtid. Verktyget integrerar strategiska och operativa komponenter och ger enligt tillverkaren detaljerad insikt i företagets struktur och viktig information om företagsledningen. Företag kan kontinuerligt övervaka sin affärsutveckling, hierarkisera data och producera i flexibla rapporttyper. Analysfunktioner visar orsak-och-effekt-förhållanden mellan viktiga drivkrafter för kostnad och värde och deras påverkan på företagets mätvärden.

"CAPR" står för konsolidering, analys, planering, rapportering och är ett konsolideringssystem för koncernredovisningar på en och flera nivåer. Enligt MIK, tillsammans med sin partner IDL GmbH, var den speciellt utvecklad för att uppfylla kraven från kapitalmarknadsorienterade företag, som har varit skyldiga att utarbeta sina balansräkningar i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sedan förra året. CAPR stöder olika redovisningsstandarder parallellt - utöver IFRS, US-GAAP och HGB - och är integrerad med MIK-BIS så att befintliga datakällor och verktyg kan fortsätta att användas. (Te)