Nya ERP-funktioner och effektivare värd: CeBIT: SAP gör affärsdesign lämplig för industrier och EDI

Anonim

Med sin nya medelstora affärsprodukt "Business Bydesign" väntar SAP i startblocken. Enligt företagsinformation arbetar 150 kunder för närvarande med systemet. Leverantören gör lösningen on-demand tillgänglig för många länder.

Framför allt är SaaS-metoden avsedd att vädja till de kunder som hittills undvikit den kraftfulla kärnprodukten från SAP eftersom driftskostnaderna var för höga och frisättningen förändras för tidskrävande. SAP vill ta över driften av programvaran med hyresmetoden.

Förutom standardfunktioner som redovisning och personaladministration kommer det att finnas framtida industrilösningar baserade på hyresoftwaren, som SAP utvecklar tillsammans med partners. Till exempel nästa år vill SAP erbjuda en branschförlängning för läkemedelsindustrin. Utvecklingspartnern är den Kölnbaserade ERP-specialist GUS Group. Företaget marknadsför affärsapplikationer för medelstora läkemedelsföretag ("GUS ERP") och har hittills förstått sig som en SAP-konkurrent. Hans hjärtaförändring förklaras av VD Heinz-Paul Bonn med affärspotential i internationella projekt. "Vi var inte involverade i några projekt som involverade lanseringar i många länder samtidigt eftersom vi saknade kapacitet att göra det." GUS kommer också att agera som återförsäljare av SAP-hyrelösningen.

EDI för medelklassen

SAP setzt auf mittelständische Kunden. Mittlerweile hat der Konzern 21 Partner rekrutiert, die Business Bydesign vermarkten sollen, darunter bisherige Konkurrenten wie GUS Group und Alpha Business Solutions.
SAP fokuserar på medelstora kunder. Under tiden har gruppen rekryterat 21 partners till marknadsföringsdesign, inklusive tidigare konkurrenter som GUS Group och Alpha Business Solutions.

SAP planerar också att släppa en branschlösning för bilindustrin, men vill inte namnge utvecklingspartnern än. Det är dock säkert att Business Bydesign bör bli EDI-aktiverat med hjälp av marknadsföringspartnern Seeburger. Seeburger var tidigare leverantör av EDI-adaptrar för SAPs plattform "Netweaver." Enligt SAP-styrelseledamot Peter Zencke borde små och medelstora företag kunna nätverka med sina kunder och leverantörer och täcka scenarier som outsourcad tillverkning utomlands,

Förbättringspaket för Business Bydesign

Enligt Zencke utvidgas SaaS-lösningens funktionalitet kontinuerligt. "Innovationer i medelklassen kräver IT-lösningar som ser mycket annorlunda ut än de vi levererade till stora företag för tio år sedan", säger SAP-chefen. Av detta skäl kommer SAP att introducera två gånger om året Enhancement-paket för Business Bydesign. SAP använder även förbättringspaket för att funktionellt utöka kärnprodukten ERP 6.0. Här installerar och aktiverar användaren emellertid själva de nya mjukvarufunktionerna. För hyrelösningen tar SAP installationen själv som värd. Alla uthyrningskunder får automatiskt den aktuella programvaruversionen. Kunden bestämmer när de nya funktionerna ska aktiveras.

Enligt SAP kommer funktionerna inte bara att utvidgas, utan infrastrukturen kommer också att förbättras. Hittills är det minsta antalet användare i företaget 25. Bara från detta antal är det för närvarande ekonomiskt för SAP att hyra programvaran. Genom mer effektiv värd och lägre hårdvarukrav bör denna gräns sänkas. I framtiden kan systemet då också erbjudas företag som bara vill låsa upp tio användare.

SaaS-lösningar i CRM-miljön

Andra företag lanserar också SaaS-produkter. Den Frankfurt-baserade mjukvarutillverkaren Sage har till exempel lanserat "Sage CRM", en hyrelösning för kundrelationshantering (CRM). CAS Software AG från Karlsruhe vill också erbjuda en on-demand programvara för CRM som heter "Team CRM" från april. Den riktar sig till företag för vilka kärnprodukten "Genesisworld" är för stor. (Fn)